Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-89/2018 <144 000 euro 34110000-1 Dostawa pojazdu osobowego typu SUV przetarg nieograniczony 20.09.2018 r. więcej
ZZP-2380-86/2018 >144 000 euro 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 16.10.2018 r. więcej
ZZP-2380-85/2018 <750 000 euro 85121000-3 Usługi społeczne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj wlkp. usługi społeczne  - art. 138o 19.09.2018 r. więcej
ZZP-2380-87/2018 <144 000 euro 09123000-7 65210000-8 Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E do Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu przetarg nieograniczony zmiana terminu na 21.09.2018 r. więcej
ZZP-2380-81/2018 <144 000 euro 39130000-2 Dostawa mebli biurowych dla KMP Leszno, KPP Pleszew, KP Rakoniewice przetarg nieograniczony 31.08.2018 r. więcej
ZZP-2380-84/2018 < 5 548 000 euro

45410000-4 45442100-8 45450000-6 45310000-3 45330000-9

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Rakoniewicach przetarg nieograniczony 07.09.2018 r. więcej
ZZP-2380-82/2018 <750 000 euro 85121000-3 Usługi społeczne - medyczne wobec  osób zatrzymanych usługi społeczne  - art. 138o 28.08.2018 r. więcej
ZZP-2380-79/2018 >144 000 euro 31122000-7

Dostawa urządzeń systemu zasilania rezerwowego do Komendy Powiatowej Policji w Kole wraz z ich montażem i uruchomieniem

przetarg nieograniczony zmiana terminu na 30.08.2018 r. więcej
ZZP-2380-78/2018 >144 000 euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych przetarg nieograniczony 23.10.2018 r. więcej
ZZP-2380-75/2018 >144 000 euro

48200000-0

48200000-8

Dostawa i wdrożenie oprogramowania standardowego dla systemu zarządzania „Help Desk”

przetarg nieograniczony zmiana terminu na 21.09.2018 r. więcej
ZZP-2380-74/2018 >144 000 euro

50118110-9 45510000-5 63712400-7

Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów i części zabezpieczonych do celów procesowych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego. przetarg nieograniczony 06.09.2018 r. więcej
ZZP-2380-71/2018 >144 000 euro 50112000-3 Naprawy pojazdów użytkowanych przez KWP/KMP Poznań oraz KPP Koło przetarg nieograniczony 11.09.2018 r. więcej
ZZP-2380-66/2018 >144 000 euro 50100000-6 Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne pojazdów marki VW, Citroen, Skoda, BMW przetarg nieograniczony 10.09.2018 r. więcej
ZZP-2380-72/2018 <750 000 euro 85121000-3 Usługi społeczne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj wlkp. usługi społeczne  - art. 138o 14.08.2018 r. więcej
ZZP-2380-73/2018 >144 000 euro 39130000-0 Dostawa mebli biurowych dla KP Poznań Stare Miasto przetarg nieograniczony 30.08.2018 r. więcej
ZZP-2380-36/2018 >144 000 euro 48200000-3 Zakup i wdrożenie oprogramowania dedykowanego dla e-usług: „Obserwatorium zagrożeń ludzi młodych”, „Nowa platforma Sierżanta Pyrka”, „Wielkopolski Bezpieczny Rower” przetarg nieograniczony zmiana terminu na 03.08.2018 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Gałka-Tejszerska
do góry