Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

Nr postępowania Wartość w euro Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert Uwagi
ZZP.2380.20.2023 <750 000 euro 55321000-6 55520000-1 Świadczenie usług gastronomicznych dla osób zatrzymanych tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy 14.06.2023 więcej
ZZP.2380.17.2023 <140 000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu gaśniczego w jednostkach Policji położonych na terenie woj. wielkopolskiego tryb podstawowy - art. 275 pkt 2 ustawy 15.06.2023 r.  więcej
ZZP.2380.16.2023 >140 000 euro

50118110-9

98351100-9

60182000-7

Świadczenie usług holowania i parkowania do celów procesowych z podziałem na 10 części przetarg nieograniczony 26.06.2023 r. więcej
ZZP.2380.15.2023 <750 000 euro 85121000-3 85121200-5 85121270-6 Usługi medyczne wobec osób zatrzymanych tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy 16.05.2023 r. więcej
ZZP.2380.13.2023 <140 000 euro

33761000-2

33763000-6

39830000-9

Zawarcie umowy ramowej na dostawy środków czystości tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy zmiana terminu 18.05.2023 r. więcej
ZZP.2380.11.2023 <140 000 euro 15981000-8 Dostawy wody mineralnej tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy 12.05.2023 r. więcej
ZZP.2380.14.2023 <140 000 euro 50411000-9 50433000-9 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu technicznego, napraw, kalibracji oraz legalizacji laserowych mierników prędkości tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy 05.05.2023 r. więcej
ZZP.2380.9.2023 <750 000 euro 85121000-3 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń z zakresu medycyny pracy tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy zmiana terminu 16.05.2023 r. więcej
ZZP.2380.8.2023 <140 000 euro

50411000-9

50433000-9

Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy 24.04.2023 r. więcej
ZZP.2380.6.2023 <140 000 euro 22800000-8 Dostawa druków i formularzy resortowych, rejestrów, książek oraz druków ścisłego zarachowania tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy 20.04.2023 r. więcej
ZZP.2380.5.2023 >140 000 euro 90911200-8 Świadczenie usług utrzymania czystości w 7 obiektach Policji położonych na terenie miasta Poznania przetarg nieograniczony zmiana terminu 11.05.2023 r. więcej
ZZP.2380.4.2023 >140 000 euro 90513200-8 Wywóz odpadów komunalnych ze 126 jednostek Policji województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 08.05.2023 r. więcej
ZZP.2380.7.2023 <140 000 euro 09135100-5 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do 11 jednostek Policji położonych terenie województwa wielkopolskiego tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy 17.04.2023 r. więcej
ZZP.2380.3.2023 >140 000 euro 09123000-7 65210000-8 Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E do 62 punktów poboru zlokalizowanych w obiektach Policji na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 04.05.2023 r. więcej
ZZP.2380.2.2023 <750 000 euro 55321000-6 55520000-1 Świadczenie usług gastronomicznych dla osób zatrzymanych tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy 28.02.2023 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.05.2007
Data modyfikacji : 07.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Cieślewicz
do góry