Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-34/2019 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich w dniach 02.06 - 07.06.2019 r. na podstawie art. 138o 23.05.2019 r. więcej
ZZP-2380-32/2019 >144 000 euro 34114000-9 Zawarcie umowy ramowej na dostawy 300 szt. pojazdów w poliyjnej wersji furgon patrolowy przetarg nieograniczony 17.06.2019 r. więcej
ZZP-2380-35/2019 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich w dniach 27.05 - 29.05.2019 r. na podstawie art. 138o 21.05.2019 więcej
ZZP-2308-30/2019 <144 000 euro 42416100-6 50531400-0 Dostawa, montaż i uruchomienie nowej windy osobowej w budynku głównym oraz modernizacja windy towarowej do standardu windy towarowo-osobowej w budynku łączności Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, położonych przy ul. Kochanowskiego 2a przetarg nieograniczony 07.05.2019 więcej
ZZP-2380-28/2019 >144 000 euro 50100000-6 Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne pojazdów przetarg nieograniczony 27.05.2019 r. więcej
ZZP-2380-27/2019 >144 000 euro 34114000-9 Dostawa 7 szt. pojazdów w policyjnej wersji furgon patrolowy przetarg nieograniczony zmiana terminu na
24.05.2019 r
więcej
ZZP-2380-26/2019 <144 000 euro 44191300-8 Dostawa płyt wiórowych dwustronnie laminowanych, płyt HDF oraz obrzeża meblowego dla KWP w Poznaniu przetarg nieograniczony 26.04.2019 r. więcej
ZZP-2380-25/2019 >144 000 euro 30200000-1 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w postaci: stacji roboczych, komputerów AIO, notebooków, monitorów, drukarek, telefaksów. przetarg nieograniczony zmiana terminu na
17.06.2019 r
.
więcej
ZZP-2380-21/2019 <750 000 euro

85121000-3 85121270-6

Usługi medyczne wobec osób zatrzymanych na podstawie art. 138o 08.04.2019 r. więcej
ZZP-2380-13/2019 >144 000 euro 09123000-7 65210000-8 Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 12.04.2019 r. więcej
ZZP-2380-6/2019 >144 000 euro 79800000-2 Świadczenie usług kompleksowej obsługi urządzeń drukujących przetarg nieograniczony zmiana terminu na
19.04.2019 r
więcej
ZZP-2380-10/2019 >144 000 euro 39130000-2 Dostawa mebli biurowych dla KMP Kalisz oraz krzeseł przetarg nieograniczony 04.04.2019 r. więcej
ZZP-2380-9/2019 >144 000 euro

50118110-9

98351100-9

Świadczenie usług holowania i parkowania przetarg nieograniczony 05.04.2019 r. więcej
ZZP-2380-4/2019 >144 000 euro 50112000-3 Świadczenie usług napraw bieżących pojazdów przetarg nieograniczony 04.04.2019 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 23.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Cieślewicz
do góry