Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

Nr postępowania Wartość w euro Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert Uwagi
ZZP.2380.36.2022 >140 000 euro 50112000-3 Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących i powypadkowych oraz obsług technicznych pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 18.07.2022 r. więcej
ZZP.2380.35.2022 <140 000 euro 31682530-4 31122000-7 Dostawa wraz z instalacją systemów zasilania awaryjnego oraz gwarantowanego dla KPP Turek tryb podstawowy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp zmiana terminu składania ofert na 01.07.2022 r. więcej
ZZP.2380.34.2022 <5 382 000 euro 45453000-7 45310000-3 45420000-7 71320000-7 Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zlokalizowanych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 - Etap III tryb podstawowy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp 27.06.2022 r. więcej
ZZP.2380.33.2022 <5 382 000 euro 45453000-7 45311200-2 45330000-9 71320000-7 Dostosowanie budynku Komisariatu Policji w Kłecku do potrzeb użytkownika wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap III tryb podstawowy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp 21.06.2022 r. więcej
ZZP.2380.32.2022 <140 000 euro 50310000-3 Świadczenie usług kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na potrzeby Policji woj. wielkopolskiego tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zmiana terminu składania ofert na 28.06.2022 r. więcej
ZZP.2380.31.2022 <5 382 000 euro 45430000-0 45310000-3 45330000-9 45420000-7 45450000-6 45312200-9 Remont pomieszczeń i obiektów zlokalizowanych na terenie Oddziały Prewencji Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 tryb podstawowy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp 17.06.2022 r. więcej
ZZP.2380.30.2022 >140 000 euro 64214400-3 Dzierżawa łaczy telekomunikacyjnych przetarg nieograniczony zmiana terminu składania ofert na 08.07.2022 r. więcej
ZZP.2380.28.2022 >140 000 euro 30192000-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawy artykułów biurowych przetarg nieograniczony 22.06.2022 r. więcej
ZZP.2380.25.2022 <140 000 euro

30125110-5

30124300-7

30125120-8

30192113-6

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zmiana terminu składania ofert na 13.06.2022 r. więcej
ZZP.2380.26.2022 >140 000 euro 09123000-7 65210000-8 Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E
dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego
przetarg nieograniczony 13.06.2022 r. więcej
ZZP.2380.21.2022 >140 000 euro 34114000-9 Zawarcie umowy ramowej na dostawy samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowany typu SUV przetarg nieograniczony 03.06.2022 r. więcej
ZZP.2380.20.2022 <140 000 euro 85200000-1 Usługi weterynaryjne dla psów słuzbowych tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 09.05.2022 r. więcej
ZZP.2380.18.2022 <140 000 euro 44212261-6 50333000-8 32352000-5 Naprawy, modernizacje i konserwacje masztów
wraz z systemami antenowymi sieci radiokomunikacyjnych Policji woj. wielkopolskiego
tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp  16.05.2022 r.  więcej
ZZP.2380.12.2022 >140 000 euro 34114000-9 Zawarcie umowy ramowej na dostawy pojazdów w policyjnej wersji furgon patrolowy przetarg nieograniczony 18.05.2022 r. więcej
ZZP.2380.11.2022 >140 000 euro 90513200-8 Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych ze 127 jednostek Policji województwa wielkopolskiego przetrag nieograniczony 10.05.2022 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.05.2007
Data modyfikacji : 27.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zasieczny
do góry