Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

"Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert . Zalecamy również ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach i w bezpośrednim kontaktowaniu się z pracownikami Komendy w sprawach zamówień publicznych. Wiele spraw możemy zrealizować telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dziękujemy"

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP.2380.12.2020 <5 350 000 euro 45111300-1 45321000-3 45262100-2 90921000-6 Wymiana ocieplenia stropu Komisariatu Policji Poznań - Wilda przetarg nieograniczony 20.04.2020 r. więcej
ZZP.2380.11.2020 >139 000 euro 09123000-7 65210000-8 Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 24.04.2020 r. więcej
ZZP.2380.9.2020 >139 000 euro 34110000-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawy pojazdów osobowych o nadwoziu kombivan przetarg nieograniczony 22.04.2020 r. więcej
ZZP.2380.10.2020 >139 000 euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych przetarg nieograniczony zmiana terminu na 20.04.2020 r. więcej
ZZP.2380.5.2020 >139 000 euro 50112000-3 Usługi napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego przetarg nieograniczony 16.04.2020 r. więcej
ZZP.2380.8.2020 <139 000 euro 15981000-8 Dostawa wody mineralnej przetarg nieograniczony 19.03.2020 r. więcej
ZZP.2380.7.2020 <139 000 euro 22000000-0 Dostawa druków przetarg nieograniczony 20.03.2020 r. więcej
ZZP.2380.2.2020 >139 000 euro

50118110-9

98351100-9

60182000-7

Śwaidczenie usług holowania i parkowania przetarg nieograniczony 07.04.2020 r. więcej
ZZP.2380.3.2020 >139 000 euro 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych przetarg nieograniczony 03.04.2020 r. więcej
ZZP-2380-101/2019 >144 000 euro

39130000-2

39132100-7

39113000-7

Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych przetarg nieograniczony 04.02.2020 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 09.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zasieczny
do góry