Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-108/2018 <144 000 euro

34110000-1

34114000-9

Dostawa pojazdów z podziałem na 4 części przetarg nieograniczony 22.11.2018 r. więcej
ZZP-2380-107/2018 <750 000 euro 55100000-1

Świadczenie usług hotelarskich 

usługi społeczne art. 138o 21.11.2018 r. więcej
ZZP-2380-105/2018 < 5 548 000 euro 45350000-5 45400000-1 Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej krytej 6-stanowiskowej ćwiczebnej strzelnicy kulowej położnej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przetarg nieograniczony 26.11.2018 r. więcej
ZZP-2380-103/2018 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich usługi społeczne art. 138o zmiana terminu na 14.11.2018 r. więcej
ZZP-2380-101/2018 <144 000 euro

38650000-6

38651000-3

Dostawa aparatów fotograficznych z akcesoriami przetarg nieograniczony zmiana terminu na 09.11.2018 r. więcej
ZZP-2380-100/2018 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich

usługi społeczne art. 138o

06.11.2018 r. więcej
ZZP-2380-97/2018 >144 000 euro 09132100-4 09134100-8 Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przetarg nieograniczony zmiana terminu na 30.11.2018 r więcej
ZZP-2380-99/2018 < 5 548 000 euro 45315300-1 Modernizacja systemu zasilania rezerwowego oraz gwarantowanego-bezprzerwowego dla węzła OST112 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przetarg nieograniczony zmiana terminu na 31.10.2018 r. więcej
ZZP-2380-98/2018 <144 000 euro 50118110-9 45510000-5 63712400-7

Świadczenie usług w zakresie parkowania i holowania pojazdów, części zabezpieczonych dla celów procesowych przez jednostki Policji woj. wielkopolskigo - KPP Nowy Tomyśl oraz KPP Słupca

przetarg nieograniczony 22.10.2018 r. więcej
ZZP-2380-96/2018 <144 000 euro 34133000-8 Dostawa pojazdu ciężarowego przetarg nieograniczony 18.10.2018 r. więcej
ZZP-2380-93/2018 >144 000 euro 50112000-3 Naprawy pojazdów użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego przetarg nieograniczony

 

zmiana terminu na 14.11.2018 r.

więcej
ZZP-2380-88/2018 >144 000 euro 90911200-8 Świadczenie usług utrzymania czystości w 8 obiektach Policji położonych na terenie miasta Poznania przetarg nieograniczony zmiana terminu na 08.11.2018 r. więcej
ZZP-2380-86/2018 >144 000 euro 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony zmiana terminu na 26.10.2018 r. więcej
ZZP-2380-78/2018 >144 000 euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych przetarg nieograniczony

zmiana terminu na

30.11.2018 r.

więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 14.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Gałka-Tejszerska
do góry