Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

Nr postępowania Wartość w euro Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert Uwagi
ZZP.2380.49.2021 <750 000 euro 85321000-6 Wyżywienie osób zatrzymanych i przebywających w PPdOZ i PID na terenie woj. wielkopolskiego tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 12.10.2021 r. więcej
ZZP.2380.50.2021 <139 000 euro 34110000-1 Dostawa pojazdów osobowych nieoznakowanych z podziałem na 2 części tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 11.10.2021 r. więcej
ZZP.2380.48.2021 >139 000 euro 32420000-3 Dostawa przełączników sieciowych przetarg nieograniczony 03.11.2021 r.  więcej
ZZP.2380.47.2021 <750 000 euro 55520000-1 Usługi cateringowe w zakresie posiłków dla policjantów tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 07.10.2021 r. więcej
ZZP.2380.46.2021 <139 000 euro 39132000-6 Dostawa regałów metalowych tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zmiana terminu na 29.09.2021 r. więcej
ZZP.2380.38.2021 <750 000 euro 851210000-3 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń  z zakresu medycyny pracy tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zmiana terminu na 30.09.2021 r. więcej
ZZP.2380.45.2021 >139 000 euro 32250000-0 Dostawa telefonów komórkowych przetarg nieograniczony 26.10.2021 r. więcej
ZZP.2380.41.2021 <139 000 euro 34114000-9 Dostawa pojazdu furgon nieoznakowany tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zmiana terminu na 13.09.2021 r. więcej
ZZP.2380.40.2021 >139 000 euro 34114000-9 Dostawa pojazdów elektrycznych z podziałem na 2 części przetarg nieograniczony 28.09.2021 r. więcej
ZZP.2380.36.2021 >139 000 euro 30200000-1

Dostawa sprzętu komputerowego
 postaci komputerów, komputerów AIO, notebooków, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych.

przetarg nieograniczony zmiana terminu na 08.10.2021 r.  więcej
ZZP.2380.23.2021 >139 000 euro

34114000-9

34110000-1

Zawarcie umowy ramowej na dostawy pojazdów osobowo - terenowych oraz pojazdów o nadwoziu kombivan przetarg nieograniczony 04.08.2021 r. więcej
ZZP.2380.21.2021 >139 000 euro 50100000-6 Świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych pojazdów z podziałem na 4 części przetarg nieograniczony 26.07.2021 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.05.2007
Data modyfikacji : 15.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Gałka-Tejszerska
do góry