Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

"Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert . Zalecamy również ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach i w bezpośrednim kontaktowaniu się z pracownikami Komendy w sprawach zamówień publicznych. Wiele spraw możemy zrealizować telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dziękujemy"

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP.2380.38.2020 <5 350 000 euro 45453000-7 45450000-6 Modernizacja dudynku Komisariatu Policji w Buku przetarg nieograniczony 28.08.2020 r. więcej
ZZP.2380.37.2020 <5 350 000 euro

45453000-7 45450000-6 45300000-0

 

Modernizacja zaplecza sali sportowej na terenie Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 przetarg nieograniczony 24.08.2020 r. więcej
ZZP.2380.36.2020 <139 000 euro 90511000-2 Wywóz odpadów z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczon zmiana terminu na 10.08.2020 r. więcej
ZZP.2380.35.2020 <139 000 euro 34114000-9 Dostawa pojazdów z podziałem na 3 części przetarg nieograniczon 07.08.2020 r. więcej
ZZP.2380.34.2020 <5 350 000 euro 45216111-5 45321000-3 45111300-1 Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Komisariatu Policji w Kłecku przetarg nieograniczony 31.07.2020 r. więcej
ZZP.2380.33.2020 <750 000 euro 85200000-1 Świadczenie usług weterynaryjnych dla psów, będących na stanie jednostek Policji garnizonu wielkopolskiego usługi społeczne na podstawie  art. 138 o ustwy Pzp 24.07.2020 r. więcej
ZZP.2380.32.2020 <5 350 000 euro 45430000-0 45300000-0 45420000-7 45310000-3 Remont pomieszczeń w budynku Posterunku Policji w Kobylinie oraz zagospodarowanie terenu przetarg nieograniczony 24.07.2020 r. więcej
ZZP.2380.30.2020 <5 350 000 euro 45216111-5 45321000-3 45111300-1 45312330-9 Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Rewiru Dzielnicowy Policji w Miejskiej Górce przetarg nieograniczony 22.07.2020 r. więcej
ZZP.2380.29.2020 <139 000 euro 90513200-8 Wywóz odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 20.07.2020 r. więcej
ZZP.2380.22.2020 >139 000 euro 50100000-6 Usługi w zakresie gwarancyjnych i pogwarancyjnych obsług technicznych pojazdów marki: BMW, Hyundai, Kia, Grupy VAG (VW, Skoda) użytkowanych przez KMP i KWP Poznań przetarg nieograniczony 17.07.2020 r. więcej
ZZP.2380.21.2020 >139 000 euro

50118110-9

98351100-9

60182000-7

Świadczenie usług holowania i parkowania do celów procesowych przetarg nieograniczony 29.06.2020 r. więcej
ZZP.2380.14.2020 >139 000 euro 34351100-3 Dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów przetarg nieograniczony zmiana terminu na 15.06.2020 r. więcej
ZZP.2380.10.2020 >139 000 euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych przetarg nieograniczony zmiana terminu na 07.08.2020 r. więcej
ZZP.2380.2.2020 >139 000 euro

50118110-9

98351100-9

60182000-7

Śwaidczenie usług holowania i parkowania przetarg nieograniczony 07.04.2020 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 12.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Miłoszowska
do góry