Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-35/2018 >144 000 euro 50100000-6 Usługi przeglądów pojazdów marki BMW, Hyundai, Kia, Opel, Mercedes Sprinter przetarg nieograniczony 24.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-34/2018 >144 000 euro 50112000-3

Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw bieżących pojazdów marki RENAULT TRAFIC, FORD TRANSIT oraz OPEL VIVARO użytkowanych
w KWP Poznań oraz KMP Poznań

przetarg nieograniczony 24.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-30/2018 >144 000 euro

30124300-7

30125110-5

30125120-8

30192113-6

Dostawa materiałów ekslopatacyjnych do urządzeń drukujących - umowa ramowa przetarg nieograniczony 25.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-32/2018 <5 548 000 euro 45400000-1 45430000-0 45310000-3 Remont korytarza oraz pomieszczeń biurowych i sanitarnych  w budynku Komisariatu Policji w Trzciance przetarg nieograniczony 08.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-31/2018 <144 000 euro 71248000-8 Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dotyczącą wykonania klimatyzacji precyzyjnej
w technologii freecooling oraz systemów bezpieczeństwa
w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
przetarg nieograniczony 20.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-29/2018 <5 548 000 euro 45410000-4 45420000-7 45430000-0 45310000-3 Remont korytarza oraz pomieszczeń biurowych  zlokalizowanych na I piętrze w budynku głównym Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu - etap II
przetarg nieograniczony 07.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-27/2018 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich usługi społeczne  - art. 138o 17.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-25/2018 >144 000 euro

34110000-1

34133000-8

Dostawa pojazdów - umowa ramowa przetarg nieograniczony 18.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-26/2018 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich usługi społeczne  - art. 138o 16.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-24/2018 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich usługi społeczne  - art. 138o

zmiana terminu

na 16.04.2018 r.

więcej
ZZP-2380-22/2018 >144 000 euro 34110000-1 Dostawa pojazdów osobowych - segment D przetarg nieograniczony 08.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-21/2018 <750 000 euro 85200000-1 Świadczenie usług weterynaryjnych dla psów i koni usługi społeczne  - art. 138o 09.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-19/2018 >144 000 euro

48821000-9 30233132-5 32400000-3 48211000-0

Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego wraz z oprogramowaniem standardowym przetarg nieograniczony 07.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-18/2018 >144 000 euro

30132150-0

30232110-8

30200000-1

30231300-0

30213100-6

32581200-1

30121430-6

30214000-2

Dostawa sprzętu informatycznego w ramach umowy ramowej przetarg nieograniczony 07.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-23/2018 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich usługi społeczne  - art. 138o 03.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-20/2018 <750 000 euro

85121000-3

85121200-5

Świadczenie usług medycznych wobec osób zatrzymanych usługi społeczne  - art. 138o 04.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-17/2018 <144 000 euro 50112000-3 Świadczenie usług w zakresie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów marki Fiat Ducato przetarg nieograniczony 23.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-13/2018 >144 000 euro 09123000-7 65210000-8 Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 19.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-16/2018 <144 000 euro 15981000-8 Dostawa wody mineralnej przetarg nieograniczony 20.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-8/2018 <144 000 euro 30192000-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawy art. biurowych przetarg nieograniczony Zmiana terminu na 14.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-10/2018 <144 000 euro 22000000-0 Dostawa druków przetarg nieograniczony 05.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-7/2018 >144 000 euro 50112000-3 Świadczenie usług w zakresie obsług technicznych i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez KWP/KMP Poznań oraz KPP Jarocin przetarg nieograniczony 04.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-9/2018 <5 548 000 euro 45331220-4 45310000-3 45400000-1 Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling oraz systemów bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przetarg nieograniczony Zmiana terminu na 29.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-5/2018 >144 000 euro

50118110-9

45510000-5

63712400--7

Świadczenie usług w zakresie parkowania i holowania pojazdów dla jednostek Policji woj. wielkopolskiego przetarg nieograniczony Zmiana terminu na 27.03.2018 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bystrzycka
do góry