Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-78/2017 <135 000 euro 34110000-1 Dostawa pojazdu osobowego przetarg nieograniczony 15.12.2017 r. więcej
ZZP-2380-77/2017 <750 000 euro 85121000-3 Usługi społeczne - medyczne dla zatrzymanych na podstwie art. 138 o

 

zmiana terminu

na

15.12.2017 r.

więcej
ZZP-2380-76/2017 <135 000 euro 34110000-1 Dostawa pojazdów osobowych przetarg nieograniczony 08.12.2017 r. więcej
ZZP-2380-75/2017 <5 225 000 euro 45216100-5 45110000-1 Remont i rozbudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie przetarg nieograniczony zmiana terminu na
15.12.2017 r.
więcej
ZZP-2380-74/2017 <135 000 euro 34110000-1 Dostawa pojazdów osobowych przetarg nieograniczony 07.12.2017 r. więcej
ZZP-2380-72/2017 <5 225 000 euro 45216100-5 71320000-7 Budowa Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przetarg nieograniczony 11.12.2017 r. więcej
ZZP-2308-70/2017 <135 000 euro 09135100-5 Dostawa oleju lekkiego do celów grzewczych do jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 29.11.2017 r. więcej
ZZP-2380-68/2017 <135 000 euro 34110000-1 Dostawa pojazdu osobowego przetarg nieograniczony 15.11.2017 r. więcej
ZZP-2380-57/2017 >135 000 euro 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 23.11.2017 r. więcej
ZZP-2380-45/2017 >135 000 euro 64214400 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych przetarg nieograniczony

zmiana terminu na

07.11.2017

więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 13.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Miłoszowska
do góry