Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP.2380.1.2020 <5 350 000 euro 45300000-0 45350000-5 45450000-1 Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej krytej 4-stanowiskowej ćwiczebnej strzelnicy kulowej położonej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu przetarg nieograniczony 31.01.2020 r. więcej
ZZP-2380-101/2019 >144 000 euro

39130000-2

39132100-7

39113000-7

Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych przetarg nieograniczony 04.02.2020 r. więcej
ZZP-2380-100/2019 <144 000 euro 09135100-5 Dostawa oleju lekkiego do celów grzewczych do jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 17.12.2019 r. więcej
ZZP-2380-99/2019 >144 000 euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych przetarg nieograniczony 08.01.2020 r. więcej
ZZP-2380-56/2019 >144 000 euro 32422000-7 Dostawa urządzeń sieciowych w postaci:przełączników sieciowych oraz urządzeń transmisji danych GSM/LTE. przetarg nieograniczony

zmiana terminu na 23.10.2019 r.

więcej
ZZP-2380-20/2019 >144 000 euro 32230000-4 32236000-6 31158100-9 31434000-7 32344250-3

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń radiokomunikacyjnych w postaci: radiotelefonów noszonych z dodatkową baterią, radiotelefonów przewoźnych z anteną, radiotelefonów przewoźnych w ukompletowaniu kamuflowanym
z anteną, zestawów zdalnego sterowania do radiotelefonów, radiolinii na pasma licencjonowane, stacji retransmisyjnych z duplekserem oraz ładowarek wielopozycyjnych.

przetarg nieograniczony zmiana terminu na
25.09.2019 r
.
więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 11.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Gałka-Tejszerska
do góry