Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-21/2017 <750  000 euro

85121000-3

85121200-5

85121291-9

Usługi społeczne- medyczne dla zatrzymanych

usługi społeczne

art. 138 o

12.06.2017 r. więcej
ZZP-2380-18/2017 > 135 000 euro 50100000-6 Usługi przeglądów gwarancyjnych pojazdów marki Ford, Opel, VW przetarg nieograniczony 28.06.2017 r. więcej
ZZP-2380-19/2017 <135 000 euro 50411000-9

Usługi serwisowe urządzeń Alcosensor, Alkometr A2.0, Simens, i Alcoquant 6020 służących do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

przetarg nieograniczony 25.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-16/2017 <135 000 euro

30124300-7

30125110-5

30125120-8

30192113-6

Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faków i urządzeń wielofunkcyjnych przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej zmiana terminu na 31.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-20/2017 <5 225 000 euro

71221000-3

45216110-8

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy istniejącego budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych przeterg nieograniczony 30.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-17/2017 <5 225 000 euro 45216111-5 45410000-4 45431000-7 45453000-7 45442100-8 45320000-6 45316100-6 45310000-3 45450000-6 45261410-1 45443000-4 45421138-8 45422000-1 45111200-0 45111300-1 45261400-8 45261320-3 45262120-8 45262110-5 45331100-7 45330000-9 45400000-1 Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Siedlcu przeterg nieograniczony 29.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-12/2017 <135 000 euro 50112300-6 Mycie pojzdów służbowych przetarg nieograniczony 09.05.2017 r. więcej
ZZPZ-2380-15/2017 <5 225 000 euro

45453000-7

45443000-4

45422000-1

45421130-4

45421160-3

Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją 3 budynków Komendy  Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przetarg nieograniczony 15.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-14/2017 <5 225 000 euro

45453000-7

45443000-4

45422000-1

45421130-4

45421160-3

Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu Policji w Swarzędzu przetarg nieograniczony 16.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-10/2017 <135 000 euro 30197644-2 Dostawa papieru przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej 08.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-7/2017 > 135 000 euro

50100000-6

50112000-3

Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez KWP/KMP Poznań przetarg nieograniczony 26.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-9/2017 <135 000 euro 22000000-0 Dostawa druków, formularzy resortowych, rejestrów, książek do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

przetarg nieograniczony

14.04.2017 więcej
ZZP-2380-2/2017 > 135 000 euro 50100000-6 Przeglądy gwarancyjne pojazdów marki Kia, Skoda, Volkswagen przetarg nieograniczony 15.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-6/2017 <135 000 euro 34300000-0 Dostawa części do pojazdów marki Fiat Ducato przetarg nieograniczony 18.04.2017 r. więcej
ZZP-2380-8/2017 <5 225 000 euro 45300000-0 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych przetarg nieograniczony 12.04.2017 r. więcej
ZZP-2380-3/2017 > 135 000 euro

50100000-6

50112000-3

Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw pojazdów służbowych z grupy VW użytkowanych przez KWP/KMP Poznań przetarg nieograniczony 25.04.2017 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 26.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Miłoszowska
do góry