Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-70/2016 <135 000 euro

50118110-9

63712400-7

45510000-5

Świadczenie usług holowania i parkowania na rzecz KPP w Kole przetarg nieograniczony 08.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-55/2016 >135 000 euro 34114200-1 Umowa ramowa - dostawa pojazdów typu furgon patrolowy przetarg nieograniczony 02.09.2016 r. więcej
ZZP-2380-65/2016 <5 225 000 euro 45216111-5  Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Dopiewie Przetarg nieograniczony 05.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-63/2016 <5 225 000 euro 45453000-7 45421146-9 45430000-0 45442100-8 45443000-4 46261100-5, 45261210-9 45313100-5 45324000-4 45262211-3 45330000-9 45231300-8 45332200-5 45332300-6 45331100-7 45331110-0 45331220-4 45331210-1 45343000-3 45312000-7 45232310-8 45310000-3 45315700-5 45311000-0 45312310-3 45233000-9 45111300-1 45233200-1 Wykonanie kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu Przetarg nieograniczony 08.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-64/2016 <135 000 euro

55321000-6

55520000-1

Usługi gastronomiczne dla osób zatrzymanych, przebywających w PPdOZ na terenie woj. wielkopolskiego Przetarg nieograniczony 04.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-58/2016 >135 000 euro

50118110-9

63712400-7

45510000-5

Holowanie i parkowanie pojazdów, części i innych przedmiotów na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i jednostek jej podległych Przetarg nieograniczony 23.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-61/2016 >135 000 euro 85100000-4 Usługi medyczne wobec osób doprowadzonych do policyjnego pomieszczenia przy KMP w Koninie Przetarg nieograniczony 28.07.2016 r. więcej
ZZP-2380-62/2016 <135 000 euro

55321000-6

55520000-1

Usługi gastronomiczne w zakresie przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków dla policjantów biorących udział w akcjach porządku publicznego Przetarg nieograniczony 21.07.2016 r. więcej
ZZP-2380-54/2016 >135 000 euro 71221000-3 Wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej, kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji p.n.: „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” Przetarg nieograniczony 16.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-60/2016 >135 000 euro 34351100-3 Dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 19.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-53/2016 <135 000 euro 505320003 Świadczenie usług serwisowych i napraw związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112 Przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert na 20.07.2016 r. więcej
ZZP-2380-59/2016 <135 000 euro 35351100-3 Dostawa opon letnich do pojazdów Przetarg nieograniczony 14.07.2016 r. więcej
ZZP-2380-51/2016 >135 000 euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacynych Przetarg nieograniczony 10.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-52/2016 >135 000 euro 50100000-6 Usługi w zakresie gwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych oraz napraw bieżących pojazdów marki VW Przetarg nieograniczony 10.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-50/2016 >135 000 euro 50100000-6 Usługi w zakresie gwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych oraz napraw bieżących pojazdów marki Opel Przetarg nieograniczony 03.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-48/2016 <5 225 000 euro 45111300-1 45262500-6 45432111-5 45431000-7 45421130-4 45410000-4 45442100-8 45421147-6 45421152-4 45421151-7 45310000-3 45331100-7 45332000-3 45331220-4 Remont pomieszczeń użytkowanych przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, zlokalizowanych w budynku nr 16 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu Przetarg nieograniczony Zmiana terminu otwarcia ofert na 06.07.2016 r. więcej
ZZP-2380-46/2016 >135 000 euro 09132100-4 09134100-8 Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego do KWP w Poznaniu Przetarg nieograniczony Zmiana terminu otwarcia ofert na 19.07.2016 r. więcej
ZZP-2380-42/2016 >135 000 euro 5010000-6 Usługi w zakresie przeglądów pojazdów marki SKODA Przetarg nieograniczony 11.07.2016 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.05.2007
Data modyfikacji : 22.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Gałka
do góry