Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-20/2018 <750 000 euro

85121000-3

85121200-5

Świadczenie usług medycznych wobec osób zatrzymanych usługi społeczne  - art. 138o 04.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-17/2018 <144 000 euro 50112000-3 Świadczenie usług w zakresie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów marki Fiat Ducato przetarg nieograniczony 23.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-13/2018 >144 000 euro 09123000-7 65210000-8 Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 19.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-16/2018 <144 000 euro 15981000-8 Dostawa wody mineralnej przetarg nieograniczony 20.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-15/2018 <144 000 euro 71248000-8 Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dotyczącą wykonania klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling oraz systemów bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przetarg nieograniczony 20.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-12/2018 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich usługi społeczne  - art. 138o 12.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-14/2018 <144 000 euro

33761000-2 33763000-6 39831000-9 39525800-6 39224300-1

Dostawa środków czystości do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przetarg nieograniczony 14.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-8/2018 <144 000 euro 30192000-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawy art. biurowych przetarg nieograniczony Zmiana terminu na 14.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-10/2018 <144 000 euro 22000000-0 Dostawa druków przetarg nieograniczony 05.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-11/2018 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich usługi społeczne  - art. 138o 27.02.2018 r. więcej
ZZP-2380-7/2018 >144 000 euro 50112000-3 Świadczenie usług w zakresie obsług technicznych i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez KWP/KMP Poznań oraz KPP Jarocin przetarg nieograniczony 04.04.2018 r. więcej
ZZP-2380-9/2018 <5 548 000 euro 45331220-4 45310000-3 45400000-1 Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling oraz systemów bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przetarg nieograniczony Zmiana terminu na 29.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-5/2018 >144 000 euro

50118110-9

45510000-5

63712400--7

Świadczenie usług w zakresie parkowania i holowania pojazdów dla jednostek Policji woj. wielkopolskiego przetarg nieograniczony Zmiana terminu na 27.03.2018 r. więcej
ZZP-2380-79/2017 <135 000 euro 50112300-6 Usługi w zakresie mycia pojazdów służbowych przetarg nieograniczony 09.01.2018 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 22.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zasieczny
do góry