Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-61/2018 <144 000 euro 34351100-3 Dostawa opon letnich do pojazdów służbowych KWP w Poznaniu przetarg nieograniczony 27.06.2018 r. więcej
ZZP-2380-60/2018 >144 000 euro 34114000-9 Dostawa 40 szt. pojazdów w policyjnej wersji furgon patrolowy przetarg nieograniczony 25.07.2018 r. więcej
ZZP-2380-59/2018 <5 548 000 euro 45261210-9 45310000-3 45450000-6 Remont elewacji ściany frontowej oraz dachu budynku Komisariatu Policji we Wronkach przetarg nieograniczony 04.07.2018 r. więcej
ZZP-2380-58/2018 <5 548 000 euro 45216000-4 Modernizacja kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu przetarg nieograniczony 28.06.2018 r. więcej
ZZP-2380-57/2018 <5 548 000 euro

45216100-5 71320000-7

Nadbudowa i przebudowa Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym w systemie zaprojektuj i wybuduj przetarg nieograniczony 20.06.2018 r. więcej
ZZP-2380-55/2018 >144 000 euro 34110000-1 Dostawa 20 szt. pojazdów osobowych - segment D przetarg nieograniczony 10.07.2018 r. więcej
ZZP-2380-54/2018 <5 548 000 euro 45453000-7 45410000-4 45442100-8 45450000-6 45310000-3 Remont pomieszczeń i elewacji budynku Komisariatu Policji w Opalenicy przetarg nieograniczony zmiana terminu na 19.06.2018 r. więcej
ZZP-2380-53/2018 <144 000 euro 31682500-5 Dostawa urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego w węźle OST 112 dla KMP w Lesznie przetarg nieograniczony 12.06.2018 r. więcej
ZZP-2380-52/2018 >144 000 euro 34114000-9 Dostawa 250 szt. pojazdów w policyjnej wersji furgon patrolowy przetarg nieograniczony 04.07.2018 r. więcej
ZZP-2380-49/2018 <750 000 euro 55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich usługi społeczne  - art. 138o 29.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-48/2018 <144 000 euro 50532000-3

Usług serwisowe związane  z utrzymaniem sprawnego działania systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych

przetarg nieograniczony 28.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-46/2018 <144 000 euro 44212261-6 50333000-8 32352000-5 Naprawy, przeglądy i konserwacja masztów oraz wiez antenowych wraz z systemami antenowymi sieci radiokomunikacyjnych Policji na terenie woj. wielkopolskiego przetarg nieograniczony 28.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-43/2018 >144 000 euro

33696200-7 33696500-0 33954000-2 33793000-5

Dostawa materiałów i odczynników do wykonywania badań DNA przetarg nieograniczony 26.06.2018 r. więcej

ZZP-2380-47/2018

<144 000 euro

32236000-6 32230000-4 31158100-9 31434000-7

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń radiotelekomunikacyjnych przetarg nieograniczony 30.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-28/2018 >144 000 euro 71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej w formule BIM 5D Level 2 (Building Information Modeling) dla realizacji inwestycji p.n.: „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile” przetarg nieograniczony zmiana terminu na 02.07.2018 r. więcej
ZZP-2380-36/2018 >144 000 euro 48200000-3 Zakup i wdrożenie oprogramowania dedykowanego dla e-usług: „Obserwatorium zagrożeń ludzi młodych”, „Nowa platforma Sierżanta Pyrka”, „Wielkopolski Bezpieczny Rower” przetarg nieograniczony zmiana terminu na 03.07.2018 r. więcej
ZZP-2380-44/2018 <5 548 000 euro 45331220-4 45310000-3 45400000-1 Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w technologii free cooling oraz systemów bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przetarg nieograniczony zmiana terminu na 04.06.2018 r. więcej
ZZP-2380-33/2018 <144 000 euro 90513200-8 Usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 08.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-35/2018 >144 000 euro 50100000-6 Usługi przeglądów pojazdów marki BMW, Hyundai, Kia, Opel, Mercedes Sprinter przetarg nieograniczony 24.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-30/2018 >144 000 euro

30124300-7 30125110-5 30125120-8 30192113-6

Dostawa materiałów ekslopatacyjnych do urządzeń drukujących - umowa ramowa przetarg nieograniczony 25.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-25/2018 >144 000 euro

34110000-1 34133000-8

Dostawa pojazdów - umowa ramowa przetarg nieograniczony 18.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-18/2018 >144 000 euro

30132150-0 30232110-8 30200000-1 30231300-0 30213100-6 32581200-1 30121430-6 30214000-2

Dostawa sprzętu informatycznego w ramach umowy ramowej przetarg nieograniczony zmiana terminu na 30.05.2018 r. więcej
ZZP-2380-13/2018 >144 000 euro 09123000-7 65210000-8 Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 19.04.2018 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 22.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zasieczny
do góry