Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-8/2017 <5 225 000 euro 45300000-0 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych przetarg nieograniczony 12.04.2017 r. więcej
ZZP-2380-3/2017 > 135 000 euro

50100000-6

50112000-3

Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw pojazdów służbowych z grupy VW użytkowanych przez KWP/KMP Poznań przetarg nieograniczony 25.04.2017 r. więcej
ZZP-2380-1/2017 <135 000 euro 39830000-9 39525100-9 39224300-1 33761000-2 33763000-6 39833000-0 39832000-3 18930000-7 18424300-0 33740000-9 33741100-7 33141000-0 39831700-3 Dostawa środków czystości oraz środków higieny i ochrony osobistej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przetarg nieograniczony 03.03.2017 r. więcej
ZZP-2380-100/2016 > 135 000 euro 50100000-6 71631200-2 Obsługa techniczna oraz naprawy bieżące i powypadkowe pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego przetarg nieograniczony 17.02.2017 r. godz. 11:00 więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 28.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zasieczny
do góry