Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-96/2016 >135 000 euro 90911200-8 Świadczenie usług utrzymania czystości w 6 obiektach Policji położonych na terenie miasta Poznania przetarg nieograniczony 09.01.2017 r. więcej
ZZP-2380-99/2016 <135 000 euro 32420000-3 Dostawa przełączników dostępowych licytacja elektroniczna 02.12.2016 r. więcej
ZZP-2380-97/2016 <135 000 euro

30213100-6

302321110-8

Dostawa drukarek i laptopów licytacja elektroniczna zmiana terminu składania wniosków  na 01.12.2016 r więcej
ZZP-2380-98/2016 <135 000 euro

34110000-1

50117100-9

Dostawa 3 szt. pojazdów nieoznakowanych przetarg nieograniczony 28.11.2016 r. więcej
ZZP-2380-90/2016 <135 000 euro 38432210-7 Zawarcie umowy ramowej na dostawę 2 szt. chromatografów przetarg nieograniczony zmiana terminu składania ofert na 21.11.2016 r. więcej
ZZP-2380-91/2016 <135 000 euro 31431000-6 Dostawa akumulatorów rozruchowych przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert na  18.11.2016 r. więcej
ZZP-2380-89/2016 >135 000 euro 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego przetarg nieograniczony 01.12.2016 r. więcej
ZZP-2380-75/2016 >135 000 euro 50100000-6 Usługi w zakresie przeglądów pojazdów marki Volkswagen przetarg nieograniczony 28.11.2016 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 29.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zasieczny
do góry