Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-41/2016
<135 000 euro
50112300-6
Świadczenie usług mycia pojazdów dla jednostek Policji woj. wielkopolskiego
Przetarg nieograniczony
09.06.2016 r. więcej
ZZP-2380-43/2016 >135 000 euro 85100000-4 Usługi medyczne wobec osób doprowadzonych do Policyjnych Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy KMP w Kaliszu i KMP w Koninie Przetarg nieograniczony 14.06.2016 r. więcej
ZZP-2380-39/2016 >135 000 euro

50100000-6 71631200-2

Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów służbowych
użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu
oraz Komendę Miejską Policji w Poznaniu
Przetarg nieograniczony 05.07.2016 r. więcej
ZZP-2380-40/2016 <135 000 euro

50100000-6

71631200-2

Usługi  obsługi technicznej, napraw bieżących i powypadkowych pojazdów użytkowanych przez KPP Chodzież Przetarg nieograniczony 08.06.2016 r. więcej
ZZP-2380-37/2016 <135 000 euro 39130000-2 Dostawa mebli biurowych dla KPP Gniezno Przetarg nieograniczony 31.05.2016 r. więcej
ZZP-2380-38/2016 <5 225 000 euro 45350000-5 Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej kulowej strzelnicy ćwiczebnej położnej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie Przetarg nieograniczony 01.06.2016 r. więcej
ZZP-2380-35/2016 <5 225 000 euro 45442100-8 45421146-9 45421131-1 45432111-5 45331100-7 45331220-4 45311200-2 45312100-8 45312200-9 45410000-4 45332200-5 Remont pomieszczeń na I p. w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lesznie Przetarg nieograniczony 02.06.2016 r. więcej
ZZP-2380-34/2016 <5 225 000 euro 45216110-8 45315600-4 45316100-6 45312000-7 45332300-6 Dodatkowe roboty budowlane związane z nowobudowaną siedzibą Komisariatu Policji w Pniewach Przetarg nieograniczony 23.05.2016 r. więcej
ZZP-2380-32/2016 <5 225 000 euro 45216111-5 45261410-1 45261900-3 45310000-3 45321000-3 45331000-6 45331100-7 45332200-5 45332300-6 45410000-4 45421000-4 45421130-4 45443000-4 Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Puszczykowie Przetarg nieograniczony 13.05.2016 r. więcej
ZZP-2380-31/2016 <5 225 000 euro 45110000-1 45120000-4 45230000-8 45250000-4 45261000-4 45262000-1 45311100-1 45312311-0 45317000-2 45331100-7 45332400-7 45333000-0 45410000-4 45420000-7 Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Policji w Turku Przetarg nieograniczony Zmiana terminu otwarcia ofert na 13.05.2016 r. więcej
ZZP-2380-29/2016 <135 000 euro 90513200-8 Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskie Przetarg nieograniczony Zmiana terminu otwarcia ofert na 11.05.2016 r. więcej
ZZP-2380-28/2016 >135 000 euro 50100000-6 Świadczenie usług gwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych oraz napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego Przetarg nieograniczony 30.05.2016 r. więcej
ZZP-2380-30/2016 >135 000 euro 34114200-1 Dostawa 100 sztuk pojazdów w  policyjnej wersji furgon patrolowy Przetarg nieograniczony Zmiana terminu otwarcia ofert na 10.06.2016 r. więcej
ZZP-2380-22/2016 <135 000 euro 50118110-9 63712400-7 45510000-5 Usługi holowania i pracy ciężkiego sprzętu, parkowania pojazdów, części oraz innych przedmiotów na rzecz wybranych jednostek Policji woj. wielkopolskiego Przetarg nieograniczony 22.04.2016 r. więcej
ZZP-2380-26/2016 <135 000 euro

55321000-6

55520000-1

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie wyżywienia osób zatrzymanych

Przetarg nieograniczony 28.04.2016 r. więcej
ZZP-2380-21/2016 <135 000 euro 50112300-6 Świadczenie usług mycia pojazdów dla jednostek Policji woj. wielkopolskiego Przetarg nieograniczony 22.04.2016 r. więcej
ZZP-2380-18/2016 >135 000 euro 34351100-3 Dostawa bezdętkowych opon letnich i zimowych dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych Przetarg nieograniczony Zmiana terminu otwarcia ofert na 18.05.2016 r. więcej
ZZP-2380-16/2016 <135 000 euro

09211100-2

24960000-1

Dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych oraz eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną Zmiana terminu otwarcia ofert na 09.05.2016 r. więcej
ZZP-2380-14/2016 >135 000 euro 50100000-6 Świadczenie usług gwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych oraz napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego Przetarg nieograniczony 27.04.2016 r. więcej
ZZP-2380-10/2016 >135 000 euro

50100000-6 71631200-2

Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendę Miejską Policji w Poznaniu Przetarg nieograniczony 19.04,2016 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.05.2007
Data modyfikacji : 30.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Czermak
do góry