Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-1/2019 <750 000 euro 85121000-3 85121200-5 Świadczenie usług medycznych wobec osób zatrzymanych wykonywanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i w Koninie usługi społeczne art. 138o 18.01.2019 r. więcej
ZZP-2380-113/2018 < 5 548 000 euro 45350000-5 45400000-1 Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej krytej 6-stanowiskowej ćwiczebnej strzelnicy kulowej położonej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przetarg nieograniczony 02.01.2019 r. więcej
ZZP-2380-78/2018 >144 000 euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych przetarg nieograniczony

zmiana terminu na

28.12.2018 r.

więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 16.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zasieczny
do góry