Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-26/2017 <135 000 euro 50532000-3

Świadczenie usług serwisowych i napraw związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112   

przetarg nieograniczony 30.06.2017 r. więcej
ZZP-2380-25/2017 <135 000 euro

45453000-7

4544000-4

45422000-1

45421130-4

45421160-3

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Siedlcu przetarg nieograniczony 22.06.2017 r. więcej
ZZP-2380-23/2017 <135 000 euro

71221000-3

71247000-1

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu i rozbudowy budyku KPP w Pleszewie przetarg nieograniczony 13.06.2017 r. więcej
ZZP-2380-22/2017 >5 225 000 euro 45216100-5 45110000-1 Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przetarg nieograniczony 11.07.2017 r. więcej
ZZP-2380-21/2017 <750  000 euro

85121000-3

85121200-5

85121291-9

Usługi społeczne- medyczne dla zatrzymanych

usługi społeczne

art. 138 o

 

zmiana terminu na

14.06.2017 r.

więcej
ZZP-2380-18/2017 > 135 000 euro 50100000-6 Usługi przeglądów gwarancyjnych pojazdów marki Ford, Opel, VW przetarg nieograniczony 28.06.2017 r. więcej
ZZP-2380-19/2017 <135 000 euro 50411000-9

Usługi serwisowe urządzeń Alcosensor, Alkometr A2.0, Simens, i Alcoquant 6020 służących do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

przetarg nieograniczony 25.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-16/2017 <135 000 euro

30124300-7

30125110-5

30125120-8

30192113-6

Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej zmiana terminu na 31.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-14/2017 <5 225 000 euro

45453000-7

45443000-4

45422000-1

45421130-4

45421160-3

Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu Policji w Swarzędzu przetarg nieograniczony 16.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-10/2017 <135 000 euro 30197644-2 Dostawa papieru przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej 08.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-7/2017 > 135 000 euro

50100000-6

50112000-3

Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez KWP/KMP Poznań przetarg nieograniczony 26.05.2017 r. więcej
ZZP-2380-2/2017 > 135 000 euro 50100000-6 Przeglądy gwarancyjne pojazdów marki Kia, Skoda, Volkswagen przetarg nieograniczony 15.05.2017 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2007
Data modyfikacji 20.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Miłoszowska
do góry