Tabela - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia

 

Nr referencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień CPV

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

Szczegóły

ZZP-2380-75/2016 >135 000 euro 50100000-6 Usługi w zakresie przeglądów pojazdów marki Volkswagen przetarg nieograniczony 28.11.2016 r. więcej
ZZP-2380-88/2016 <5 225 000 euro 45262600-7 45233251-3 Wykonanie nowego podjazdu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej do budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz remont schodów przy wejściu głównym do tego budynku przetarg nieograniczony 28.10.2016 r. więcej
ZZP-2380-87/2016 <135 000 euro 30197644-2 Dostawa papieru kserograficznego licytacja elektroniczna 21.10.2016 r. więcej
ZZP-2380-86/2016 <750 000 euro

55321000-6

55520000-1

 Wyżywienie osób zatrzymanych

usługi społeczne

art. 138o

24.10.2016 r. więce
ZZP-2380-76/2016 <135 000 euro 50112300-6 Mycie pojazdów służbowych przetarg nieograniczony 21.10.2016 r. więcej
ZZP-2380-73/2016 <5 225 000 euro 45453000-7 45317000-2 45410000-1 45421000-7 45430000-0 45440000-3 45450000-6 45332400-7 Remont Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych zlokalizowanych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie przetarg nieograniczony 18.10.2016 r. więcej
ZZP-2380-74/2016 <5 225 000 euro 32000000-3 32418000-6 71221000-3 45232332-8 45314200-3 45314320-0 45310000-3 Roboty budowlane związane z wykonaniem radiolinii klasy operatorskiej przetarg nieograniczony 11.10.2016 r. więcej
ZZP-2380-71/2016 >135 000 euro

50100000-6

71631200-2

Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw bieżących samochodów typu fugon użytkowanych przez KWP/KMP Poznań przetarg nieograniczony 12.10.2016 r. więcej
ZZP-2380-69/2016 >135 000 euro 50100000-6 Usługi w zakresie przeglądów pojazdów marki SKODA przetarg nieograniczony 06.09.2016 r. więcej
ZZP-2380-56/2016 >135 000 euro 34114200-1 Umowa ramowa - dostawa samochodów służbowych przetarg nieograniczony 05.09.2016 r. więcej
ZZP-2380-55/2016 >135 000 euro 34114200-1 Umowa ramowa - dostawa pojazdów typu furgon patrolowy przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert na 06.09.2016 r. więcej
ZZP-2380-58/2016 >135 000 euro

50118110-9

63712400-7

45510000-5

Holowanie i parkowanie pojazdów, części i innych przedmiotów na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i jednostek jej podległych Przetarg nieograniczony Zmiana terminu na 26.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-53/2016 <135 000 euro 505320003 Świadczenie usług serwisowych i napraw związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112 Przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert na 20.07.2016 r. więcej
ZZP-2380-51/2016 >135 000 euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacynych Przetarg nieograniczony Zmiana terminu na 31.08.2016 r. więcej
ZZP-2380-46/2016 >135 000 euro 09132100-4 09134100-8 Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego do KWP w Poznaniu Przetarg nieograniczony Zmiana terminu otwarcia ofert na 19.07.2016 r. więcej

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.05.2007
Data modyfikacji : 18.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Gałka
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Miłoszowska
do góry